Đi xa, đi cùng nhau

Mọi người thường hỏi tôi làm thế nào tôi đã hoàn thành rất nhiều trong cuộc sống của tôi. Như tôi đã nói trước đây, không có bí mật nào thành công, mà là nhiều nỗ lực bổ sung, bao gồm cả công việc nặng nhọc và thái độ tích cực. Nhưng, một trong những chiến lược thành công quan trọng của tôi là cái được dạy cho trẻ nhỏ là chia sẻ, nhưng trở nên nổi tiếng hơn là làm việc theo nhóm khi chúng ta lớn lên.

Đối với tôi, khi đi xuống để đưa ra quyết định hoặc phát triển những ý tưởng mới, tốt nhất nên có sự hỗ trợ của đội. Một trong những câu ngạn ngữ Phi Châu yêu thích của tôi nói, “nếu bạn muốn đi nhanh, đi một mình, nếu bạn muốn đi xa, đi cùng nhau.”

Nắm được tinh thần làm việc theo nhóm, có nghĩa là có nhiều ý nghĩ đi vào những gì chúng ta đang làm, sẽ có nhiều lựa chọn sáng tạo hơn và cơ hội tìm ra kết quả đúng sẽ có nhiều khả năng hơn.

Trong gần 40 năm, tôi đã có một nhóm người xung quanh tôi, những người đóng vai trò quan trọng trong sự thành công lâu dài của Forever, từ những người tuyệt vời ở Văn phòng Chính đến các nhân viên trong văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới cũng như đội lãnh đạo toàn cầu của Forever Business Chủ sở hữu. Không những những người này có tác động chuyên nghiệp trong kinh doanh của chúng tôi và theo hướng của Forever, nhưng họ cũng đã gần tôi thông qua một số những khó khăn, cũng như những điều hay nhất, lần trong cuộc đời tôi.

Thật an toàn khi nói rằng có những người đáng tin cậy và tích cực xung quanh bạn có thể giúp hành trình của bạn thành công được thưởng hơn rất nhiều.

Gần đây, chúng tôi đã đánh mất một người rất thân yêu với gia đình Forever của chúng tôi, một người mà tôi biết đã có sự đánh giá như nhau đối với việc làm việc theo nhóm. Từ năm 2001, Tiến sĩ Maria Idigo đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta cùng nhau làm việc để đạt được ước mơ của mình.

Maria, cùng với người chồng tuyệt vời Clement của cô, đã rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi phát triển thị trường châu Phi và đã ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của hàng ngàn chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi rất biết ơn Nữ Hoàng Phi châu của chúng tôi và di sản mà cô ấy để lại.

Khả năng của Maria để tập hợp những người xung quanh cô, và từ bi và đóng góp của cô để tạo ra sự khác biệt ở Châu Phi và trên thế giới tất cả đều chứng minh rằng những điều tốt hơn sẽ xảy ra khi chúng tôi cùng nhau làm việc.

Forever Yours ! (01/08/2017) 

Rex Maughan 
Giám đốc điều hành, Forever Living Products

Trả lời