Yagi Sosa – Tiến sĩ, Giáo sư danh dự trường Đại Học Khoa Học Dược Phẩm Fukuyama. Lĩnh vực chuyên khoa là thảo dược. Ông có nhiều trao đổi với các nhà nghiên cứu và tổ chức y tế nước ngoài, đặc biệt là về Aloe Vera (Nha Đam) khoảng 40 năm nghiên cứu, và ông đã hoạt động như một chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu về Aloe Vera tại Nhật Bản.

-“Tôi Khuyên bạn nên uống nước ép Nha Đam mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Tất nhiên điều quan trọng là nó phải là một phần sản phẩm chất lượng cao. Nói cách khác, là nó giữ được chất lượng không đổi, và phải được xử lý ổn định tiên tiến theo đánh giá của Hội đồng khoa học Aloe quốc tế.

Nếu nước uống Nha Đam của công ty Forever Living có nhãn hiệu của Hội đồng khoa học Aloe Quốc Tế thì nó đã đáp ứng điều kiện An Tòan và Chất Lượng“.

Nước Uống Dinh Dưỡng Nha Đam

Thức Uống Năng Lượng – Forever Active Boost

1,320,000 

Nước Uống Dinh Dưỡng Nha Đam

Trà Nha Đam

350,000